poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Historia Złotowszczyzny lokalnymi bohaterami pisana

Czy wiesz, dlaczego Twoja ulica nosi nazwę Bytomiaków, Kwidzyniaków, Rodła lub ma za patrona Maćkowiczów, Jaśka, Dorsza, Kokowskiego lub Grochowskiego czy Dworzaczka? Jeśli nie, przyjdź do muzeum po informacje lub skorzystaj z poniższej „ściągawki”:

 • ul. Teofila Kokowskiego (Ród Kokowskich, wielkich patriotów i działaczy ZPwN, wywodzi się z Kleszczyny. Teofil był kierownikiem złotowskiego „Rolnika”, patronował chórowi św. Cecylii i wielu społecznym inicjatywom, m.in. budowie pomnika Piasta w Złotowie).
 • ul. Maćkowiczów (Rodzina ze Świętej, zaangażowana w walkę polityczno -wyzwoleńczą na Złotowszczyźnie; wybitni nauczyciele i działacze spod znaku Rodła).
 • ul. Antoniego Dorsza (Zasłużony instruktor przysposobienia rolniczego na terenie V Dzielnicy ZPwN).
 • ul. Marii Gąszczak (przedwojenna nauczycielka Polskiej Szkoły w Głomsku; harcerka, siatkarka; za swą patriotyczną działalność ścięta przez gestapowców w 1942 roku).
 • ul. Michała Hubego (ur. w Złotowie w 1775, znakomity prawnik, sekretarz stanu Królestwa Polskiego).
 • ul. Kazimierza Brzuchalskiego (wykładowca matematyki na UJ w Krakowie, dr filozofii, wizytator szkół krewny Romualda Hubego).
 • ul. Kwidzyniaków (Pierwsi po wojnie maturzyści w Złotowie to wcześniejsi uczniowie Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie).
 • ul. Bytomiaków (W Bytomiu mieściło się Polskie Gimnazjum, w którym uczyli się chłopcy ze Złotowszczyzny, absolwenci prywatnych polskich szkół katolickich).
 • ul. Franciszka Bartosza (Członek Komitetu Polskiego na Obczyźnie; mechanik wybrany przez polskich mieszkańców Złotowa do rady powiatowej w Złotowie w latach 1919-1928).
 • ul. ks. Leona Pellowskiego (Proboszcz parafii złotowskiej w latach 1903-1920; żarliwy patriota i działacz społeczny, członek Naczelnej Rady Ludowej).
 • ul. Romana Kołodzieja (Zasłużony złotowski organista i dyrygent chóru św. Cecylii, działacz społeczny; zginął w obozie koncentracyjnym w 1942 roku.).
 • ul. Jana Rożeńskiego (Ofiarny działacz oświatowy, organizator polskiego szkolnictwa prywatnego na Ziemi Złotowskiej w latach 30-tych XX wieku). • ul. Józefa Horsta (Rodzina Horstów z Zakrzewa to późniejsi lekarze, nauczyciele, prawnicy. Józef zasłużył się w organizowaniu harcerstwa i pracy kulturalno -oświatowej).
 • ul. Ferdynanda Dworzaczka (Ur. w 1804 r. w Złotowie wybitny lekarz – prekursor diagnozowania chorób serca i płuc; ofiarnie walczył z epidemią cholery).
 • ul. Marii Zientary-Malewskiej (Przedwojenna nauczycielka polskich szkół na Złotowszczyźnie, powojenna działaczka i pisarka, autorka „Śladami twardej drogi-Działacze spod znaku Rodła”, „Złotowszczyzna”).
 • ul. Grudzińskich (Możny ród w Wielkopolsce w wieku XVII i XVIII; Andrzej Karol – dziedzic złotowski, wojewoda kaliski i poznański; fundator i budowniczy złotowskiej fary w r.1664).
 • ul. Potulickich (Ród szlachecki zasiedziały przez wieki na Krajnie, właściciele dóbr złotowskich w latach 1491-1619, budowniczowie zamku).
 • al. Rodła (Nazwa ulicy pochodzi od opracowanego przez Janinę Kłopocką znaku Polaków w Niemczech; rodło to graficzny symbol Wisły z zaznaczonym Krakowem jako kolebką kultury polskiej).
 • ul. Brunona Radowskiego (Zasłużony działacz sportowy, wieloletni prezes klubu sportowego Sparta Złotów).
 • ul. Jana Kocika (Bankowiec, finansista, przedwojenny działacz ZPwN; pierwszy powojenny burmistrz Złotowa, sekretarz Polskiego Towarzystwa Historycznego O/Złotów).
 • ul. Józefa Mozolewskiego (Nauczyciel i inspektor polskich szkół w Niemczech do r. 1939; po wojnie założyciel i dyrektor Liceum Pedagogicznego w Złotowie).
 • ul. Antoniego Jaśka (Cała rodzina Jaśków z Zakrzewa to ludzie zaangażowani w walkę o polskość Złotowszczyzny. Antoni pod pseudonimem Andrzej Krajna – Wielatowski wydał pierwszą w j. polskim monografię „Ziemia Złotowska”, r.1928).
 • ul. ks. Maksymiliana Grochowskiego (Proboszcz z Głubczyna okresu międzywojennego, po ks. Domańskim prezes ZPwN, prezes Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego; inicjator powstania Głosu Pogranicza I Kaszub).
Skip to content