poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Honorowi obywatele Złotowa sprzed II wojny światowej:

 1. Uthke (poborca podatkowy), otrzymał tytuł honorowego obywatela jako pierwszy,
  a było to 12 kwietnia 1835 roku.
 2. Karl Fridrich KĂśntzer (poczmistrz, skarbnik i burmistrz Złotowa).
 3. Wilhelm Ludwig VĂśltz (dzierżawca domeny złotowskiej), tytuł otrzymał 6 stycznia 1847 r.
 4. Karl Gottlieb Pchellas (radca rachunkowy), tytuł z 4 kwietnia 1850 roku.
 5. Friedrich Koch (nadleśniczy z Kujana), tytuł z 11 czerwca 1860 roku.
 6. Hermann Wangemann (mistrz malarski, należał do rady magistratu).
 7. Heinrich Kamke (wyższy urzędnik, właściciel dóbr szlacheckich, rentier, fundator pomnika cesarza Wilhelma I i sztandaru straży pożarnej)
 8. Alfred Anton Robert von Conrad (starosta złotowski w latach 1882-1895),
  tytuł z 12 stycznia 1890 roku.
 9. Fryc Bennewitz (inspektor szkolny w latach 1886-1906), tytuł w 1906 roku.
 10. Louis Pink (przewodniczący rady miejskiej w Złotowie, adwokat), tytuł w 1910 roku.
 11. Emil Hahlweg (kupiec i przedsiębiorca, zastępca burmistrza Złotowa), tytuł w 1924 roku.
Skip to content