poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Dwie Nagrody Izabella trafiły do naszego Muzeum!

Z radością ogłaszamy, że kolejne – tym razem dwie Nagrody Izabella trafiły do naszego Muzeum!

7 września 2021 roku miała miejsce miła uroczystość dla złotowskich muzealników i przyjaciół złotowskiego muzeum. W siedzibie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbyło się spotkanie z okazji wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu dwóch kolejnych edycji konkursu – Izabella 2019 i Izabella 2020. W gronie nagrodzonych i wyróżnionych – w obu edycjach konkursu – było również Muzeum Ziemi Złotowskiej. W konkursie Izabella 2019 nasze muzeum otrzymało III nagrodę w kategorii „działalność edukacyjna” za projekt „“Wzory haftu krajeńskiego””. W edycji konkursu za rok 2020 otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii „Działalność naukowa i wydawnicza” za projekt “Dawny Złotów” i “Jubileusz 650-lecia miasta”. W imieniu muzeum nagrody z rąk Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego odebrała dyrektor Kamila Krzanik-Dworanowska w towarzystwie Wioletty Bednarz, adiunkta muzealnego oraz Doroty Angutek, współautorki nagrodzonego projektu o hafcie. Organizatorem konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nagrody i wyróżnienia przyznawane w tym konkursie mają dla środowiska wielkopolskich muzealników szczególne znaczenie i szczególną wartość, ponieważ w składzie kapituły konkursu są muzealnicy oraz związani z muzealnictwem przedstawiciele środowiska naukowego z różnych ośrodków w kraju.

„IZABELLA 2019”

Nagroda trzecia w kategorii działalność edukacyjna:

„Wzory haftu krajeńskiego”

„IZABELLA 2020”

Nagroda pierwsza w kategorii działalność naukowa i wydawnicza:

„Dawny Złotów” i „Jubileusz 650-lecia miasta”

Dziękujemy wszystkim, który przyczynili się do tych wyróżnień: inicjatorom i pomysłodawcom nagrodzonych projektów, autorom publikacji: Dorocie Angutek, Jowicie Kęcińskiej-Kaczmarek, Andrzejowi Kowalskiemu, Joachimowi Zdrence, wszystkim pracownikom muzeum, którzy przyczynili się do realizacji projektów, Członkom Rady Muzealnej, przyjaciołom muzeum, muzealnym gościom, odbiorcom naszych działań – wydarzeń i wydawnictw, Gminie Miasto Złotów i burmistrzowi Adamowi Pulitowi za wsparcie, Jury konkursu IZABELLA za docenienie działań małego regionalnego muzeum!

Skip to content