poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

KONKURS „Przyroda Ziemi Złotowskiej”

Pierwotnie przygotowaliśmy konkurs dla najbardziej aktywnych uczestników wydarzeń przyrodniczych. Informator towarzyszący projektowi „Przyroda Ziemi Złotowskiej” zawierał dane o ponad 20 wydarzeniach przyrodniczych i prawie 20 wykładach towarzyszących wystawie od marca do października 2020. Jednak ze względu na sytuacje wywołaną wirusem wydarzenia zostały odwołane!

Przedstawiamy regulamin nowego konkursu: regulamin konkursu Przyroda MZZ

KONKURS WIEDZY O WYSTAWIE „Przyroda Ziemi Złotowskiej”

Celem konkursu jest: zachęcenie do poszukiwania informacji o kulturze, historii i naturze regionu, pobudzenie twórczej wyobraźni, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi wątkami dziedzictwa kulturowego.

Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy wymyślą i prześlą Organizatorowi najciekawsze pod względem oryginalności, unikatowości i ciekawej treści odpowiedzi na pytania.

Zadanie konkursowe polega na wykazaniu się wiedzą o wystawie muzealnej „Przyroda Ziemi Złotowskiej”.

Konkurs będzie trwał od dnia otwarcia wystawy do jej zakończenia. Każdy zwiedzający wystawę w okresie jej trwania może przystąpić do konkursu.

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

  • Pierwszy etap polega na udzieleniu w muzeum odpowiedzi ustnej na trzy pytania umieszczone na bilecie. Poprawność odpowiedzi potwierdza pracownik muzeum przystawiając trzy różne pieczątki przy każdym z pytań.
  • Do drugiego etapu przechodzą osoby, które poprawnie odpowiedzą na trzy pytania i wpiszą swoje imię i numer telefonu na biletowym kuponie i pozostawią w oznaczonej puszce w muzeum.
  • Po zakończeniu trwania wystawy uczestnicy konkursu otrzymają wiadomość SMS z pytaniem dodatkowym, na które trzeba będzie udzielić odpowiedzi w formie SMS-a zwrotnego w terminie wyznaczonym w treści wiadomości.

Zwycięzców  Konkursu, którzy prześlą najciekawsze odpowiedzi w formie wiadomości SMS, wyłoni Jury składające się z przedstawicieli Muzeum.

Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych odpowiedzi nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zwycięzcy  nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej i o  rodzaju wygranej nagrody telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia wytypowania do nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji odpowiedzi biorących udział w Konkursie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Muzeum Ziemi Złotowskiej
ul. Wojska Polskiego 2a
77 – 400, Złotów

tel. 67 263 28 72, 791 358 556, dyrektor@muzeum-zlotow.pl

Zachęcamy do udziału!

PODSUMOWANIE KONKURSU WIEDZY O WYSTAWIE

„Przyroda Ziemi Złotowskiej”

Do konkursu wpłynęły 94 kupony z poprawnie wpisanymi danymi, wymaganymi do drugiego etapu konkursu.

Dnia 9 listopada 2020 rozesłano wiadomość SMS z dodatkowym pytaniem, na które należało odesłać odpowiedź zwrotną.

W wyznaczony terminie do 11 listopada 2020 wpłynęło 19 odpowiedzi.

Komisja konkursowa oceniając odpowiedzi wzięła pod uwagę zgodność z tematem i oryginalność odpowiedzi.

Komisja postanowiła przyznać nagrody książkowe i dyplomy za wszystkie odpowiedzi.

Skip to content