poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Ks. Domański z nowej budowy kaplicy św. Rocha

 

 

 
Zarząd kościoła św. Rocha pozwala sobie całkowicie pokornie zdać relację
z nowej budowy kaplicy św. Rocha.
Rząd królewski, który przedłożył plan i kosztorys nowej kaplicy Rocha, odpowiedział 17 sierpnia 1901 r., że nie ma obaw co do projektu.
Na posiedzeniu 18 października 1902 r. Rada kościelna zdecydowała
o wystawieniu budynku do przetargu, zarówno w całości, jak i w 7 pojedynczych elementach. Rezultatem publicznego pisania było to, że związana
z tym praca w 7 pojedynczych elementach nie była znacząco tańsza ani droższa niż [koszty] konstrukcji jako całości.
W związku z tym Rada kościelna zamknęła posiedzenie, na które w dniu
24 listopada br. Burmistrz Löhrke jako przedstawiciel magistratu został zaproszony przez niżej podpisanego przewodniczącego do udzielenia zamówienia na budowę w całości.
Na spotkaniu 30 listopada następne ostateczne prace zostały przekazane wykonawcy budowlanemu Hubertowi Jasterowi z Flatowa, po tym, jak obiecał on do licowania cegły z gliny spoinowanej (cegła parowa z Gr. Paglau koło Konitz).
Władze biskupie wyraziły na to zgodę, zgodnie z ich poleceniem Rada kościelna prosi teraz godnego pochwały sędziego jako patrona kaplicy św. Rocha o pozwolenie na rozpoczęcie i prowadzenie budowy kaplicy św. Rocha zgodnie z rysunkiem.
Jednocześnie prosimy o jak najszybsze zgłoszenie, abyśmy mogli z p. Jaster zawrzeć kontrakt przed 1 stycznia 1903 roku (do tego czasu jest związany ofertą).
Rada kościelna św. Rocha
Bardzo oddany
Przewodniczący. Dr Domański
Skip to content