poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Nagroda za najlepsze działania prokulturowe w Wielkopolsce

Projekt Muzeum Ziemi Złotowskiej pt. Wzory Haftu Krajeńskiego otrzymał nagrodę za najlepsze działania prokulturowe w Wielkopolsce!

8 listopada 2022 r. na XXIII Gali Konkursu Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego zostały nagrodzone działania i inicjatywy, które zmieniają Wielkopolskę.
Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przekazał na ręce dyrektor Kamila Krzanik-Dworanowska nagrodę w Konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 12 tyś zł oraz dyplomu.
„Cieszę się, że już 23 raz udaje nam się nagrodzić ludzi, którzy bezinteresownie działają na rzecz swoich społeczności i motywują do działania samorządy lokalne. Wszystkie wyróżnione dziś inicjatywy zmieniają otaczającą nas wielkopolską rzeczywistość na lepsze poprawiając klimat i dostępność do dóbr kultury, a co jeszcze ważniejsze integrują mieszkańców.” – mówił podczas gali przewodniczący komisji.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego nagradza te organizacje, stowarzyszenia, podmioty i JST, które swoimi działaniami wychodzą poza schemat utartych przekonań i działań.
Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazł się również Amatorski Teatr Miejski z Złotów. Wielkopolskie Zdroje oraz Gmina Zakrzewo
Serdecznie gratulujemy wszystkim kilkudziesięciu laureatom zaangażowania, pasji i odpowiedzialności, które wynikają z miłości do małych ojczyzn ❤️

Wszystkich laureatów można znaleźć na stronie: https://bit.ly/3zXC8Fg

Skip to content