poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Odszedł Roman Rożeński, znawca historii Ziemi Złotowskiej

Odszedł Roman Rożeński, nauczyciel, mieszkaniec Zakrzewa, znawca historii Ziemi Złotowskiej. Syn Jana Rożeńskiego (ofiarnego działacza oświatowego, organizatora polskiego szkolnictwa prywatnego na Ziemi Złotowskiej w latach 30-tych XX wieku) z drugiego małżeństwa. Był żywą skarbnicą wiedzy o Związku Polaków w Niemczech, do którego należał jego ojciec. Jeszcze niedawno działał z nami w zespole redakcyjnym podczas wydania publikacji „Śladami Rodła. Leksykon Złotowszczyzny”. Będzie nam go brakować…

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Roman Rożeński urodził się 7 października 1953 roku w Złotowie, w latach 1960-1966 uczęszczał do tzw. „jedenastolatki” – szkoły w Złotowie. Po likwidacji w obrębie tej jednostki został przeniesiony do Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Złotowie, którą ukończył w 1968 roku. W latach 1962-1966 uczęszczał też do Państwowego Ogniska Muzycznego w Złotowie – w klasie fortepianu.

Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Złotowie, ukończył je w 1972 roku.

W latach 1972-1976 studiował na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Studia przerwał z powodu częstych pobytów w sanatoriach. Podjął pracę w Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Wągrowcu jako zootechnik oceny wartości użytkowej bydła. Zmieniając kategorię wojskową, w 1977 roku został powołany do służby wojskowej, w trakcie tej służby również przebywał przez długi okres w szpitalu. Po odbyciu służby dalej pracował w SHIUZ Wągrowiec.

25 czerwca 1983 roku zawarł związek małżeński z Maria Gabrielą Kaaz z zawodu nauczycielką.

W 1985 roku ukończył Studium Pedagogiczne w zakresie muzyki przy Instytucie Kształcenia Nauczycieli – ODN w Bydgoszczy. Z powodu braku kadry nauczycielskiej Inspektorat Oświaty w Złotowie zaproponował mu podjęcie pracy charakterze nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Złotowie. W latach 1986 – 1989 pracował również w Społecznym Ognisku Muzycznym w Zakrzewie. W 1989 roku ukończył Studium Przedmiotowo – Metodyczne w zakresie kultury muzycznej ODN w Bydgoszczy.

Od 1989 roku przeniósł się do Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, gdzie pracował jako nauczyciel muzyki i kierownik świetlicy szkolnej. 8 października 1990 roku został wybrany na przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w pierwszych wolnych wyborach. Był współredaktorem pisma Komitetu Obywatelskiego mieszkańców Zakrzewa i Drożysk ,,Z Zakrzewa”, które wychodziło w latach 1989-1990.

W 1993 roku kandydował do Sejmu z ramienia PSL – Porozumienie Ludowe.

W roku 1997 ukończył studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na WSP w Słupsku. Napisał pracę dyplomową Jan Rożeński. Życie i praca na tle uwarunkowań historycznych i politycznych Ziemi Złotowskiej, Słupsk 1997.

Od chwili powstania gimnazjum w Zakrzewie pracował również jako nauczyciel muzyki i opiekun w świetlicy szkolnej. W 2007 roku przeszedł z powodów zdrowotnych na emeryturę.

Roman Rożeński jest fundatorem dwóch tablic poświęconych Prawdom Polaków w Niemczech, umieszczonych staraniem dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej – Zofii Korpusik-Jelonkowej w złotowskiej farze i kościele św. Rocha w Złotowie.

Odsłonięcie pierwszej z nich odbyło się w niedzielę 24 marca 2013 roku, podczas mszy świętej w kościele św. Rocha w Złotowie, w 75. rocznicę Kongresu Berlińskiego oraz 110. rocznicę wybudowania kaplicy Św. Rocha z inicjatywy ks. doktora Bolesława Domańskiego.

Druga z tablic odsłonięta została w złotowskim kościele farnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podczas sumy 21 kwietnia 2013 roku.

Obie tablice nieodpłatnie wykonał kolega szkolny Romana Rożeńskiego – Piotr Bartosz, wnuk Franciszka Bartosza, działacza polonijnego.

Także staraniem dyrekcji Muzeum Ziemi Złotowskiej, 8 listopada 2008 roku, w rocznicę powstania V Dzielnicy ZPwN, odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku, gdzie mieszkała Władysława Biniakowska – czyli na budynku dawnych biur ZPwN, Towarzystwa Szkolnego w Złotowie polskiej ochronki, biura polskiego adwokata Jerzego Kostenckiego.

Źródło: Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Roman Rożeński „Jan Rożeński 1904-1968” Złotów 2015

Skip to content