poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Pieczęć majestatyczna Króla Kazimierza Wielkiego

  Pieczęć okrągła o średnicy 116 mm, dwustronna, należąca do króla Kazimierza Wielkiego.
Na awersie monarcha zasiadający na tronie skrzyniowym, na rewersie ukoronowany orzeł.
Jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej okazałych przedstawień herbu Państwa Polskiego
i ukoronowanego Orła z rozpostartymi skrzydłami i głową uniesioną lekko w górę.
Ptak spogląda w lewa stronę, czyli heraldyczną prawą.

Dokoła pieczęci biegnie legenda – łaciński napis pełen skrótów:

„KAZIMIRI D(E)I GR(ATI)A REG(I)S POLONIE C(RA)COVIE SA(N)DO(MIRIE) SIRAD(IE) LANC(ICIE) CVYAV(IE) POMORA(N)IE”

http://www.dotknijkultury.pl/pl/poprzednie-edycje/2015/adaptacje/pieczecie-polskie

W zbiorach Muzeum Ziemi Złotowskiej znajduje się gipsowa replika/odlew pieczęci wykonana przez J. Matuszewskiego w WAP  w Szczecinie.

Skip to content