poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Praca w muzeum !

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Asystent muzealny

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 • porządkowanie zbiorów muzealnych
 • nadzór nad eksponatami i księgozbiorem
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych
 • przygotowanie propozycji wystaw czasowych
 • pomoc w organizacji i obsłudze wydarzeń muzealnych
 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy
 • przestrzeganie przepisów wewnętrznych muzeum

Praca od 01.01.2020

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Kodeksem Pracy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – ogłoszenie o naborze 2019 grudzień – asystent

Opiekun ekspozycji – kasjer

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 • obsługa kasy muzeum: sprzedaż biletów, wydawnictw, pamiątek muzealnych
 • nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi
 • oprowadzanie zwiedzających
 • informowanie gości o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum
 • dbanie o bezpieczeństwo i należyte użytkowanie mienia powierzonego opiece
 • dbanie o czystość
 • pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań i innych wydarzeń odbywających się w muzeum
 • wykonywanie prac związanych z montażem i demontażem wystaw
 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy
 • przestrzeganie przepisów wewnętrznych muzeum

Praca od 01.01.2020

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Kodeksem Pracy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – ogłoszenie o naborze 2019 grudzień – kasjer

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie muzeum lub przesłać pocztą na adres Muzeum Ziemi Złotowskiej ul. Wojska Polskiego 2a, 77 – 400 Złotów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: asystent muzealny” w terminie do dnia 31.12.2019 r. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej. Skany w/w dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@muzeum-zlotow.pl wpisując w tytule wiadomości „Dotyczy naboru na stanowisko: asystent muzealny”.

Skip to content