poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Relacja z konferencji muzealniczej 2022

Temat wystąpienia „Muzeum w rzeczywistości medialnej” dyrektor złotowskiego muzeum Kamili Krzanik-Dworanowskiej znalazł się w grupie kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na 3-dniowej konferencji branżowej. Prezentacja sposobu nawiązywania relacji z odbiorcami przez muzea regionalne wzbudziła zainteresowanie muzealników z całej Polski i może być początkiem ciekawych form współpracy.

Od 20 do 22 kwietnia 2022 r. odbywała się w Muzeum Okręgowym w Toruniu ogólnopolska konferencja muzealnicza pod nazwą „Nowoczesne muzeum – relacje, narracje”. Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji muzealnych, samorządu, naukowcy i organizatorzy zajmujący się dziedzictwem było okazją do analizowania treści i form z jakimi mają do czynienia we współczesnym muzealnictwie. Na konferencję składało się blisko 40 referatów i wystąpień obrazujących nowoczesne podejście do kolekcji, tradycji, narracji i prezentacji. Osią wydarzenia był spór o treść i formę z jaką mamy do czynienia w nowoczesnych instytucjach muzealnych. Część referatów dotyczyła obszarów odległych od tradycyjnego rozumienia muzeum. Mowa o języku, promocji, kontaktu ze zwiedzającym czy współpracy ze światem nauki. Muzea coraz częściej akcentują społeczną odpowiedzialność i wychodzą poza mury nie tylko swoich siedzib, ale również poza wąskie pojmowanie muzealnictwa. Często obserwujemy postawy i realizacje muzealne, dla których zabytek jest tylko punktem wyjścia do dalszych działań. To wokół zbiorów muzea tworzą społeczności, budując z nimi relacje i pobudzają aktywność odbiorców.

fot. Irek Markanicz

fot. MOT

Skip to content