poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

KONKURS NA STRÓJ KRAJEŃSKI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Tradycje związane ze strojem ludowym są ważnym elementem tożsamości regionalnej, ale też piękną i coraz częściej docenianą inspiracją dla współczesności. Prężnie działające na Krajnie koła gospodyń wiejskich są tego najlepszym przykładem. W swoich codziennych działaniach łączą wiedzę zaczerpniętą od przodków z pomysłowością, kreatywnością
i nowymi możliwościami, czego przejawem są chociażby niezwykłe stroje charakteryzujące poszczególne koła. Organizowany przez Muzeum Ziemi Złotowskiej
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku konkurs na strój krajeński ma na celu pokazanie i docenienie zawartego w nim piękna tradycji i różnorodności jego adaptacji do współczesności. Tym samym chcielibyśmy zachęcić wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich
z obszaru Krajny do wzięcia udziału w konkursie i pokazania swoich niezwykłych strojów szerszej publiczności.

Szczegółowe informacje o strojach i ich historii można znaleźć w artykule https://strojeludowe.net/stroje/stroj-krajniacki/

Pobierz/zobacz:

Regulamin Konkurs KGW Krajna

karta zgłoszeniowa Konkurs KGW Krajna

Skip to content