poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Relacja z warsztatów w ramach Wakacyjnego Klubu Małego Muzealnika 2022

W dniach 25 – 29 lipca 2022 r. odbyły się warsztaty dla dzieci w ramach Wakacyjnego Klubu Małego Muzealnika. Jest to metoda edukowania poprzez zabawę i ekspresję twórczą, dobry sposób na poznawanie historii i tradycji naszych ziem w lekkiej, wakacyjnej formule. Tematy zajęć dotyczyły bieżących aktywności muzeum, wielokulturowości na Złotowszczyźnie, szkoły polskiej z międzywojnia,  tajników pracy muzealnika, sposobu pozyskiwania eksponatów i ich katalogowania. Warsztaty odbywały się we wszystkich obiektach, nad którymi opiekę sprawuje Muzeum Ziemi Złotowskiej: Zagroda Krajeńska, Spichlerz Złotowski, Kaplica Pamięci, siedziba Muzeum Ziemi Złotowskiej. Zajęcia praktyczne, w których uczestniczyły dzieci, nauczyły je techniki frottage, pisania piórem i tkania tkanin. Warsztaty były bezpłatne i wzięło w nich udział siedemnaścioro dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Na zakończenie tygodnia na uczestników czekały dyplomy i słodki poczęstunek. Wakacyjny Klub Małego Muzealnika to już złotowska tradycja na ciekawe spędzenie wolnego czasu w wakacje.

 1. Pierwszy dzień warsztatów 25. 07 – poniedziałek.

Zagroda Krajeńska – warsztaty dawne zabawy.

 • Zwiedzanie wystawy czasowej dawnych zabawek.

 • Gry i zabawy z czasów PRLu (warcaby, chińczyk, skakanka, gra w klasy, gra w gumę).

 1. Drugi dzień warsztatów 26.07 – wtorek.

Muzeum Ziemi Złotowskiej – warsztaty historyczne.

 • Zwiedzanie muzeum.

 • Omówienie rodzajów muzeów pod względem gromadzonych materiałów. Muzeum Ziemi Złotowskiej, jako przykład muzeum regionalnego. Wyjaśnienie jak pozyskuje się eksponaty i w jaki sposób się je przyjmuje. Objaśnienie eksponatów z podziałem na działy.

 • Zabawa: zgadywanka manualna, odgadywanie przedmiotów, eksponatów muzealnych ukrytych w worku przez dotyk.

 • Uczestnicy warsztatów wybierają jeden eksponat o układają jego wymyśloną historię.

 1. Trzeci dzień warsztatów 27.07 – środa.

Kaplica Pamięci – warsztaty historyczne.

 • Zwiedzanie ekspozycji stałej w kaplicy.

 • Wykład i prezentacja o wielokulturowości na ziemi złotowskiej we wcześniejszych wiekach.

 • Odbijanie napisu z macewy metoda frottage. Frottage, frotaż (fr. tarcie) – technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów (np. drewna, tkaniny, liści, kamieni) na powierzchni papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem (lub innym podobnym narzędziem).

 1. Czwarty Dzień warsztatów 28.07 – czwartek.

Spichlerz Złotowski – warsztaty kaligrafii.

 • Zwiedzanie wystawy stałej klasy Szkoły Polskiej z okresu międzywojnia.

 • Nauka starannego pisania stalówką i atramentem.

 • Uczestnicy otrzymują materiały i przybory do ćwiczeń w kaligrafii: ołówki i papier w linie oraz do kolejnego etapu: papier, obsadki, stalówki i atrament;

 • Efektem końcowym jest wykaligrafowanie swojego imienia i nazwiska.

 1. Dzień piaty warsztatów 29.07 – piątek.

Zagroda Krajeńska – warsztaty etnograficzne.

 • Zwiedzenie zagrody, chaty.

 • Wszystko o lnie – zaprezentowane zostaną kolejne etapy obróbki tego surowca – międlenie, czesanie i przędzenie włókna. Oglądanie bajki dla dzieci.

 • Pokaz Anny Nity, który objaśnia jak pracuje krosno tkackie i pokaże jak się tkało płótno.

Warsztaty były bezpłatne i wzięło w nich udział siedemnaścioro dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Na zakończenie tygodnia na uczestników czekały dyplomy i słodki poczęstunek.

Skip to content