poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Uroczystość upamiętniająca osoby uwięzione i zamęczone w niemieckim obozie jenieckim Barkenbrügge

17 maja 2019 r. dyrektor muzeum uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej osoby uwięzione i zamęczone w niemieckim obozie jenieckim Barkenbrügge.

Nadleśnictwo Okonek wraz z współorganizatorem uroczystości Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu z odpowiedzialnością i godnością oddało honor wszystkim poległym, uwiezionym i zamęczonym w niemieckim obozie jenieckim Barkenbrügge. Cała uroczystość odbyła się w obecności wojskowej asysty honorowej z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, w skład której wchodziła kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym.

Wydarzenie obejmowało Ceremonię odsłonięcia pomnika przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Okonek Ryszarda Standio, Dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu Rafała Reczek, a także kierownika Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie Dariusza Czerniawskiego. Później nastąpiło poświęcenie pomnika, odprawienie modlitwy ekumenicznej za dusze zmarłych przez ks. mitrata Leona Karpiuka i proboszcza parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników ks. Jana Rataja oraz złożenie wieńców i wiązanek przy pomniku przez zaproszonych gości: Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Pile, starosty oraz Rady Powiatu w Złotowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy w Okonku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Szczecinku, Oddziału IPN w Poznaniu i w Szczecinie, Nadleśnictwa Okonek, Czarnobór, Jastrowie, Lipka, Złotów, Komisariatu Policji w Okonku, miejscowych muzeów i regionalnych izb pamięci, przedstawicieli ośrodków kultury oraz szkół w Okonku i Lotyniu, pozostałych gości, mieszkańców Okonka.

 

Skip to content