poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Od 4 maja zapraszamy ponownie do zwiedzania!

Od 4 maja zapraszamy ponownie do zwiedzania!

Wystawa czasowa „Szkoła Buchwaldów” zostaje przedłużona do 15 maja, aby dać widzom możliwość zapoznania się z nią w tradycyjnej, a nie tylko wirtualnej formie.

Zwiedzanie w reżimie sanitarnym

Podczas zwiedzania należy przestrzegać wszystkich aktualnie obowiązujących ograniczeń i procedur sanitarnych. Przy wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk. Na terenie całego muzeum zwiedzający mają obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu co najmniej 2 m od innych osób. W muzeum jednorazowo może przebywać 15 osób zwiedzających. Wystawę w spichlerzu złotowskim mogą zwiedzać jednocześnie 3 osoby.

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Złotowskiej w reżimie sanitarnym od 4 maja 2021 r.

  1. W muzeum jednorazowo może przebywać 15 osób zwiedzających (1 osoba na 15 m kw.).
  2. Kolejne osoby oczekują na wejście do muzeum na zewnątrz budynku.
  3. Zwiedzanie następuje po opuszczeniu wcześniejszych zwiedzających oraz po zdezynfekowaniu poręczy, blatów i klamek znajdujących się na wyznaczonych obszarach zwiedzania.
  4. Każdy zwiedzający wchodzący do muzeum ma obowiązek zdezynfekowania rąk.
  5. Należy zachować dystans społeczny między osobami (ok. 2 metrów) w kolejce do kasy muzeum oraz podczas zwiedzania.
  6. Zalecamy korzystanie z płatności bezgotówkowej.
  7. Na terenie muzeum (na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu) obowiązuje noszenie maseczki ochronnej lub innej osłony na usta i nos zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Wprowadza się całkowity zakaz dotykania eksponatów.
  9. Wszelkie komunikaty, informacje i szczegółowe procedury obowiązujące w MZZ udostępnione zostaną w widocznych miejscach.
  10. Muzeum nie będzie udostępniać zwiedzającym toalety.

Skip to content