poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Poświecono farę, Najświętszej Marii Pannie

25 sierpnia 1968 r., kiedy to złotowska fara była w całości wyposażona to biskup spiguceński (i jednocześnie sufragan żmudzki, scholastyk gnieźnieński, dziekan włocławski i archidiakon warszawski) Jacek Święcicki (krewny żony Grudzińskiego , Marianny ze Święcickich ) dokonał jej konsekracji.

Podczas tej konsekracji kościół złotowski został poświęcony Najświętszej Marii Pannie Wniebowziętej oraz apostołowi św. Andrzejowi, biskupowi i wyznawcy (mężnie i odważnie wyznawał wiarę katolicką) św. Mikołajowi oraz św. Annie.

W notatce z konsekracji tego kościoła (zapisanej w złotowskiej księdze chrztów ) czytamy, że Znajdowało się w tym kościele pięć ołtarzy i dwie kaplice. Główny ołtarz poświęcony jest Wniebowzięciu NMP (obraz Koronacja NMP w niebie ); boczny ołtarz z obrazem św. Andrzeja, a po przeciwnej stronie – ołtarz św. Józefa i Joachima. W kaplicy Krzyża Św. Po stronie epistoły ołtarz Ku czci św. Krzyża i po przeciwnej stronie ewangelii ołtarz św. Mikołaja i w drugiej kaplicy – św. Anny.

We wszystkich ołtarzach umieszczono relikwie ( szczątki osób świętych, otaczane czcią ) Dalej w tej notatce w księdze chrztu wspomniano, że kto nawiedzi ten kościół i ołtarze ( z odpowiednią modlitwą ) uzyska odpust. I wreszcie na końcu zapisano, że ma się lud modlić za Andrzeja Grudzińskiego i jego małżonkę Mariannę Święcicką, którzy wybudowali tę piękną bazylikę.

Skip to content