Nowa wystawa – Powstanie warszawskie

Zapraszamy na nową  wystawę z okazji  65. rocznicy Powstania Warszawskiego, w przeddzień  70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.Wystawa jest adresowana zwłaszcza do młodego pokolenia odbiorców. Chcemy uświadomić  genezę powstania warszawskiego, jego przebieg oraz dramatyczne losy warszawiaków (także złotowskie konteksty popowstaniowe). Wstrząsającym obrazom z okresu powstania towarzyszy historyczny komentarz oraz film

Zobacz więcej

Wystawa lalek Aliny Wierzbickiej

10/07/2009 – 11/07/2009 W scenerii dopasowanej do treści bajek oraz do słodkiego dzieciństwa poruszają się  goście odwiedzający nasze muzeum. Najpiękniejsze są miny dzieci, które podziwiają lalki z różnych stron świata.

Zobacz więcej

Malowanie duszy

Wystawa ikon „Malowanie duszy” (z kolekcji Muzeum Górków w Szamotułach). Ikona to obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyjskiej. Wg tradycji autorem pierwszej ikony był ewangelista Łukasz. Pisanie ikony było czynnością świętą, wykonywaną często na kolanach, przez odpowiednio przygotowanych mnichów. Kolekcja ikon w Muzeum Górków w Szamotułach powstała z zatrzymanych

Zobacz więcej

Złotów ma 640 lat

Po obejrzeniu wystawy jubileuszowej w złotowskim muzeum, młodzież i dzieci złotowskich szkół przygotowały inscenizacje o tematyce historycznej. Oto plon artystyczno – historycznych działań młodych twórców. Wszystkie zespoły zasłużyły na nagrody ufundowane przez SBL Złotów, Pekao SA oraz MZZ.

Zobacz więcej

Rocznicowy rok 2010

Jakie rocznice obchodzimy w roku 2010? Nie tylko 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, ale i setną rocznicę pierwszego publicznego wykonania „Roty”. To wydarzenie miało miejsce w Krakowie w roku 1910 (w pięćsetną rocznicę zwycięstwa grunwaldzkiego). Ponieważ „Rota” była nieoficjalnym hymnem Polaków mieszkających w Niemczech, jej związki z losami mieszkańców Złotowszczyzny i

Zobacz więcej

Poczet Złotowskich Radnych

Z okazji 20-lecia istnienia samorządu złotowskiego Muzeum Ziemi Złotowskiej, wraz z pracownikami Urzędu Miasta, przygotowało niecodzienną wystawę (w gmachu Ratusza). Poza historycznym już składem osobowym wszystkich pięciu kadencji, składem poszczególnych komisji, najważniejszymi uchwałami, pamiątkowymi zdjęciami, na wystawie można obejrzeć „Poczet złotowskich radnych”, oryginalne portrety (niekiedy karykatury) naszych rajców namalowane przez

Zobacz więcej

Wystawa Andrzeja Świetlika

Lekko spóźnione goszczą w muzeum fotografie pięknych kobiet, które pod egidą fundacji „Rak & Roll -Wygraj Życie” toczą lub toczyły walkę z rakiem. Sesja zdjęciowa do projektu kalendarza pod energetycznym tytułem „Rak & Roll” autorstwa złotowianina Andrzeja Świetlika, to rodzaj terapii dla bohaterek. Każda z nich wcieliła się w artystkę

Zobacz więcej

Badania i odkrycia archeologiczne na Krajnie Złotowskiej

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą z badań doraźnych (tzw. ratowniczych), systematycznych, zaplanowanych i prowadzonych przez archeologów od lat 50. XX w. (wyjątkiem są tu badania dr. Friedricha Holtera na cmentarzysku z wczesnej epoki brązu w Śmiardowie Krajeńskim, prowadzone w latach 30. XX w.), jak i z odkryć przypadkowych, dokonywanych na

Zobacz więcej

„Złotów naszych wspomnień”

Zapraszamy na wystawę „Złotów naszych wspomnień” powstałą z kolekcji przedwojennych pocztówek profesora Joachima Zdrenki (kolekcja zakupiona dla Muzeum Ziemi Złotowskiej przez Urząd Miasta w Złotowie). Otwarcie wystawy w piątek 4 marca o godz. 1700 połączone z promocją książki „Z zapisków Ericha Hoffmanna. Kronika Złotowa i okolic” – tom II (lata 1901-1920) i tom

Zobacz więcej

W kuźni polskości, czyli u Juliusza Zielińskiego

02/09/2011 - 03/09/2011W latach 1929-1939 na Ziemi Złotowskiej, pozostającej ciągle w Rzeszy Niemieckiej, utworzono ponad 20 prywatnych, katolickich szkół polskich. Wystawa prezentuje pamiątki z tamtych lat, fotografie uczniów i nauczycieli, świadectwa szkolne, podręczniki do kaligrafii, uczniowskie zeszyty. Są też osobiste drobiazgi wieloletniego kierownika szkoły w Złotowie, niezłomnego Juliusza Zielińskiego.Otwarciu wystawy

Zobacz więcej

Teresa Jakubowska – Stan zagrożenia – wystawa w Toruniu w 2011 r.

16 września 2011 roku w toruńskiej Galerii Wozownia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Stan zagrożenia” Teresy Jakubowskiej. Licznie zgromadzoną publiczność (w tym córka i syn Artystki, muzealnicy ze Złotowa) przywitała dyrektor instytucji Anna Jackowska. Dokumentacja wystawy w Galerii Wozownia w Toruniu – TUTAJ Teresa Jakubowska, uprawiająca grafikę artystyczną i rysunek satyryczny,

Zobacz więcej

Koncert przy świecach

W niedzielny wieczór, 20 listopada 2011 roku, w Złotowskim Salonie Historycznym wróciliśmy do atmosfery koncertów przy świecach, jakie odbywały się w latach 70-tych w ówczesnym domu kultury. Stało się tak za przyczyną prof. Andrzeja Tatarskiego, wybitnego polskiego pianisty, najznakomitszego ucznia Stefana Kamprowskiego. Profesor nie tylko wspominał swego nauczyciela, ale zagrał

Zobacz więcej