poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Elektryczne lampy w Złotowie od roku 1898

Latem 1898 roku powstało prywatne konsorcjum, mające zamiar wybudować zakład energetyczny

Do niego należeli m.in.: późniejszy burmistrz Brandt, właściciel drogerii Erbe i jeden fachowiec. Wybudowali oni zakład przy Wilhelmstraße
(obecnie ul. Obrońców Warszawy). 1 października 1898 roku zapaliły się pierwsze elektryczne lampy uliczne. Dotychczas używano nafty.

W 1897 roku miasto wydało na cel oświetlenia ulic około 1 tys. marek. W 1899 roku zakład ten przejęła firma H. Gledzińskiego z Berlina. W 1901 roku zakład przejął właściciel mleczarni. H. Gobel ze Złotowa, a w 1903 roku inżynier F. Krappe z Saksonii.
Zakład był napędzany węglem. Ten materiał napędowy był wyjątkowo drogi, co sprawiło, że jedna kilowatogodzina kosztowała ok. 50 fenigów. W 1909 roku został otwarty Zakład Energetyczny elektrowni okręgowej napędzany energią wodną. Inżynier Krappe przyłączył się do niej w 1912 roku, od tamtej chwili zaprzestał produkcję prądu.
W latach 30. jedna kilowatogodzina kosztowała już tylko 15 fenigów!
Skip to content