poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Jubileusz 50. lecie Krajniaków w Wielkim Buczku

Od ponad 50 lat Krajniacy z Wielkiego Buczka urozmaicają życie kulturalne Krajny.  3 października 2020 r. odbyła się jubileuszowa uroczystość na cześć 50. rocznicy działalności zespołu.

Z okazji wspaniałego jubileuszu twórczości Zespołu Krajniacy, składamy najserdeczniejsze podziękowania za to, że od 50 lat pielęgnujecie tradycje muzyczno-wokalne naszego regionu, które uczą, wychowują oraz pozwalają zachować tożsamość. Dziękujemy wszystkim członkom Zespołu za ich aktywną działalność w szerzeniu tradycji.

Preludium do obchodów była XXIII Buczkowska Konferencja Naukowa „W stulecie odzyskania niepodległości i  pięćdziesięciolecie Krajniaków, czyli patriotyzm po krajeńsku”. Podczas tej edycji wygłoszono cztery referaty:

  • „Działania patriotyczne Krajniaków z perspektywy Gdańska i Kaszub” – prof. dra hab. Józefa Borzyszkowskiego.
  • „Krajniacy złotowscy – korespondenci prasy spod znaku Rodła” – Janusz Justyna Informacja Turystyczna przy Muzeum Ziemi Złotowskiej.
  • „Genealogia wybranych rodów krajeńskich w patriotycznej perspektywie” – Bartosz Małłek, doktorant historii na UO, genealog, blogger.
  • „Krajniacy Niepodległej…” prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek.

Członkowie zespołu Krajniacy przygotowali dla pani Profesor złoty tron i zaśpiewali specjalnie przygotowany na tę chwilę utwór. Jowita Kęcińska-Kaczmarek z rozrzewnieniem  wspominała pierwsze lata zespołu i wkład, jaki Krajniacy wnieśli w upowszechnianie kultury, obyczajów i historii naszej Małej Ojczyzny.

Po złożeniu na ręce prof. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek uroczystych życzeń dla zespołu nadszedł czas na poczęstunek tortu, który w blasku sztucznych ogni wjechał na salę.

Skip to content