poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Złotów, ul. Staszica

Kaplica Pamięci

Darmowy wstęp do odremontowanej Kaplicy Pamięci jest możliwy w każdą niedzielę w godzinach 13:00-14:00. Zachęcamy do odwiedzin indywidualnych w godzinach podanych powyżej oraz umawiania zwiedzania grupowego dla uczniów w dogodnych terminach.

Od wielu lat kaplica ewangelicka przy ul. Staszica w Złotowie stała niewykorzystana. Wzniesiony w 1906 roku w stylu neogotyckim obiekt jest materialnym świadectwem historii miasta i istniejącej tu od 1642 roku gminy ewangelickiej. Po 1945 roku budynek pełnił funkcję kostnicy. Od połowy lat 90-tych XX w. był nieużytkowany. W 2017 roku został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Właścicielem kaplicy jest Gmina Miasto Złotów, która podjęła działania mające na celu ratowanie tego niszczejącego zabytku i przywrócenie jego pierwotnego wyglądu.

Prace przeprowadzone na podstawie pozwolenia wydanego przez Delegaturę WUOZ w Pile obejmowały wymianę pokrycia dachowego na dachówkę karpiówkę, ręczne oczyszczenie ceglanych elewacji, wymianę wtórnej stolarki drzwiowej na nową drewnianą oraz renowację ślusarki okiennej wraz z uzupełnieniem oszklenia. Pierwszy etap prac remontowo-konserwatorskich zakończył się w 2020 roku. Kolejnym etapem wykonanym w 2021 roku była renowacja wnętrza kaplicy, oczyszczenie posadzki, konserwacja zachowanej ornamentalnej dekoracji malarskiej na pseudokolebkowym stropie oraz konserwacja i odtworzenie pierwotnej polichromii ścian znajdującej się pod wtórnymi powłokami malarskimi.

Jako muzealnicy staramy się dbać o szacunek dla wszystkich nacji, które zamieszkiwały przez wieki nasze tereny. Na terenie nieczynnego cmentarza spoczywają prochy katolików i ewangelików, Polaków i Niemców, działaczy polonijnych – wielkich patriotów, a także dwa tysiące żołnierzy walczących o przełamanie Wału Pomorskiego. Kaplica będzie miejscem pamięci o narodowościach, które żyły w Złotowie i okolicy.

Odnowiony zabytek jest też doskonałym miejscem do prezentacji obrazów upamiętniających militarne epizody historii Złotowszczyzny. Obiekt będzie służył jako dodatkowa sala ekspozycyjna Muzeum Ziemi Złotowskiej, nawiązująca do położonego obok cmentarza wojennego.

Pomieszczenia niszczejącej dotychczas kaplicy zostały przystosowane do działań edukacyjnych i wystawienniczych. Zakupione wyposażenie: system szybkiego nagrzewania, oświetlenie punktowe, składane krzesła pozwolą na wykorzystanie sali kaplicy nie tylko na spotkania towarzyszące składaniu wieńców na cmentarzu wojennym (31.01, 8.05, 1.09), ale również spotkania wykładowe, koncerty kameralne, lekcje z zakresu edukacji regionalnej.

 


Get Directions

How to reach


Venue Events

Skip to content