Postaci – obrazy

Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat postaci charakterystycznych dla złotowszczyzny i stworzą je przy pomocy m.in. papieru oraz krepy. Wizerunki Żyda, szlachcica polskiego, pary Krajniaków czy żydowskiej poetki Nahidy Sturmhöfel. Przybliżą dzieciom historie narodowości zamieszkujących Ziemię Złotowską przez wieki. Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla

Zobacz więcej

Portret sarmacki

Wprowadzenie do tematu poprzez zapoznanie uczestników z kulturą sarmacką, szlacheckim stylem życia, ubiorem oraz fryzurami na postawie portretów Andrzeja Karola i Marii Grudzińskich znajdujących się w muzeum oraz portretu trumiennego Zygmunta Grudzińskiego z fary złotowskiej. Przedstawienie znaczenia ciągłości rodu w czasach szlacheckich, prezentacja genezy herbów i symboliki heraldyki. Zapoznanie z

Zobacz więcej

Pacynkowa legenda Złotowa. Legenda o złotowskim jeleniu

Zapoznamy się z jedną z ciekawszych legend Złotowa. Inspirując się lalkami krajeńskimi Pani Elżbieta Weinstock z Buczka Wielkiego, stworzymy pacynki na bazie drewnianych łyżek, zmieniając ich podstawową rolę. W przeszłości dzieci biegały z taką łyżką przy pasku, aby w momencie kiedy nadejdzie pora posiłku mieć ją w ręku. Drewniana łyżka

Zobacz więcej

Ozdoby stare jak świat

Wprowadzenie do tematu, poprzez zapoznanie uczestników zajęć z pracą archeologa i eksponatami archeologicznymi. Pokaz Skarbu z Okonka i ozdób z czasów p.n.e. oraz wyjaśnienie ich znaczenia dla ludności pierwotnej. Zwrócenie uwagi uczestników na materiał stosowany do produkcji przedmiotów codziennego użytku. Nauka technik dokumentacyjnych – omówienie zdjęć oraz kart zabytków archeologicznych

Zobacz więcej

Obrzędy i zwyczaje wiosenne – przed Wielkanocą

Polska tradycja ludowa narosła wokół rdzenia wiary czyni nasze obchody Wielkiej Nocy unikalnymi i godnymi poznania. Fascynujące jest to, jak harmonijnie w tym wiosennym święcie splotły się w nierozerwalną całość pamiątki dawnej – przedchrześcijańskiej obrzędowości związanej z kultem płodności, wiosny i odradzającego się życia, z oficjalną nauką Kościoła. Do świętowania

Zobacz więcej

O herbie prawie wszystko

„Spacerem po Złotowie – szlakiem herbu złotowskiego” [w:] Kalendarz Złotowski 2018 Dzieci poznają: Pojęcie herbu Geneza (rycerstwo / szlachta) Rodzaje herbów: rodowe, miast, gmin, powiatów, państw Herb Złotowa i jego wizerunek, legenda o założeniu Złotowa Zmiany w herbie Herby właścicieli Złotowa W budynku Muzeum Ziemi Złotowskiej porównują herb Złotowa zmieniający

Zobacz więcej

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród …

Zajęcia prowadzone w Spichlerzu Złotowskim z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ramach cyklu lekcji regionalnych. Pogadanka z elementami wykładu, praca z tekstem literackim i źródłowym, metoda projektów, pokaz prezentacji Powstanie Wielkopolskie. Prezentacja jedynego eksponatu zbiorów Muzeum Ziemi Złotowskiej związanego z Powstaniem. Spacer na cmentarz złotowski, gdzie istnieje tablica upamiętniająca

Zobacz więcej

Magia słowiańskich lalek motanek

Zapraszamy dzieci do zapoznania się ze starą słowiańską tradycją. Tworzenie lalek-motanek wywodzi się z wielowiekowej mądrości ludowej. Wiedza o nich jest spuścizną naszych przodków. Tworzone w dobrych celach przynosiły pomyślność, chroniły przed złem, a nawet spełniały życzenia. Wykonywały je nasze prababki i babcie, z miłością i zgodnie z rytuałami. Do

Zobacz więcej

Lokalni bohaterowie ulic

Ulice Złotowa – historie osób niezwykłych Czy wiesz, dlaczego Twoja ulica nosi nazwę Bytomiaków, Kwidzyniaków, Rodła lub ma za patrona Maćkowiczów, Jaśka, Dorsza, Kokowskiego lub Grochowskiego czy Dworzaczka? Jeśli nie, przyjdź do muzeum po informacje. Lekcja wyjaśnia, kim są patroni złotowskich ulic. Oczywiście nie chodzi tu o tak znane nazwiska,

Zobacz więcej

Legendy krajeńskie

Zapoznanie z legendami dotyczącymi naszego miasta i regionu na przykładzie „Legendy o źródłach Głomi” i „Legenda o założeniu Złotowa”. Wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu jednej z legend; technika rysowania kredkami lub malowanie farbami plakatowymi. Składanie drewnianego jelonka i kolorowanie go kredkami. Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone

Zobacz więcej

Legenda o złotowskim jeleniu

Zapoznanie się z Legendą o złotowskim jeleniu według opracowania prof. Jowity Kęcińskiej – Kaczmarek pt. „Legendy Złotowskie”. Składanie z drewnianych elementów figurki jelenia, a następnie pokolorowanie go według swojej, własnej wizji. Utrwalenie w pamięci kim byli pomocnicy z lasu, jaki rodzaj zwierząt prezentowali. Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego

Zobacz więcej

Książka złotowska

Po zapoznaniu się z wybranymi wątkami historii Ziemi Złotowskiej oraz historią książki od hieroglifów po e-booki, uczestnicy opowiedzą o sobie oraz o naszym mieście w oryginalnej papierowej formie. Powstanie stojąca, elastyczna książka w formie harmonijki, która może służyć za przykład wykorzystania książki w sztuce. Wykonana techniką kolażu. Warsztaty odbywają się

Zobacz więcej