Wisła to Rodło – historia obrazkowa

Dzieci pod opieką muzealników wykonają historię obrazkową przedstawiająca okoliczności powstania nazwy i Znaku Rodła. Spotkanie będzie propagowało ideę Związku Polaków w Niemczech i jego historię lokalną. Pogadanka: – idea powstania Związku Polaków w Niemczech, – potrzeba stworzenia symbolu – znaku, jednoczącego Polaków w Niemczech, – mapa Polski: bieg Wisły i

Zobacz więcej

Wiosenna i wielkanocna wycinanka ludowa

Warsztaty tworzenia własnoręcznie wykonanych wycinanek w wiosennym klimacie. Sztuki wycinania z papieru uczyły się dziewczynki już od najmłodszych lat, by wraz ze swoimi matkami i babkami dekorować izby przed uroczystościami rodzinnymi i najważniejszymi świętami dorocznymi Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Jak dawniej przyozdobiono izby możemy dzisiaj zobaczyć tylko w skansenach –

Zobacz więcej

Wielokulturowe dziedzictwo regionu. Iciek, Jansen, Jaś –„ znajomek” z dawnego Złotowa – wykorzystanie materiałów o różnej fakturze

PRZEBIEG ZAJĘĆ W Spichlerzu Złotowskim: Wprowadzenie do tematu poprzez prezentację multimedialną; Prezentacja losów społeczności Polaków, Niemców i Żydów w ujęciu historycznym, aż do czasów po II wojnie światowej z szczególnym uwzględnieniem judaizmu; przekazanie informacji o tradycjach świątecznych, potrawach, muzyce, wierzeniach, sposobie życia, wybitnych przedstawicielach; PRZEBIEG ZAJĘĆ W KAPLICY PAMIĘCI: W

Zobacz więcej

Warsztaty rzeźbiarskie w muzeum

Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie zaprasza na zajęcia rzeźbiarskie. Warsztaty poprzedzi krótka prelekcja tematyczna, będącą inspiracją dla uczestników do dalszej pracy z gliną. W ramach zajęć  będzie można się dowiedzieć – Skąd się bierze glina? Jak tworzyć w glinie? Z czym łączyć ceramikę? Jak malować swoje prace? Autorskie techniki rzeźbiarskie

Zobacz więcej

Warsztaty z rękodzieła ludowego – ludowe pająki z kolorowej bibuły

Dzieci uczą się wykonywania pająków na konstrukcji opartej na okrągłym stelażu. Pająk to ozdoba wiejska z XIX wieku podwieszana pod sufitem. Jak czytamy w książce Aleksandra Jackowskiego „Polska sztuka ludowa”, pająki pełniły dawniej funkcje obrzędowe, które z czasem się zatarły. Prawdopodobnie powstały z chęci naśladowania żyrandoli oglądanych na dworach lub

Zobacz więcej

Uchylamy wieko malowanej skrzyni wiannej

Wprowadzenie do tematu poprzez zapoznanie uczestników zajęć z nowymi pojęciami, dawnymi sprzętami i pracami związanymi z obróbką lnu oraz wyglądem i zawartością skrzyń wiannych: międlica, szczotka do lnu, kołowrotek, krosno, czółenko, przędzenie, tkanie, kądziel, płótno, zgrzebne, pacześne, osnowa, wątek, wiano, skrzynia wianna, lico skrzyni, wieko. Pokaz procesu tkania na krośnie.

Zobacz więcej

Tak było w przedwojennej szkole

PRZEBIEG ZAJĘĆ W SPICHLERZU ZŁOTOWSKIM: Wprowadzenie do tematu poprzez zwiedzanie wystawy Szkoły Polskiej z okresu międzywojnia. Pogadanka wzbogacona o pokaz eksponatów, na temat warunków nauczania w przedwojennej szkole niemieckiej i polskiej – tajnej i jawnej: – dawne nazwy przedmiotów, materiały i przybory do pisania, podręczniki, zajęcia śródlekcyjne, dyscyplina. – wprowadzenie

Zobacz więcej

Święta na Krajnie czyli adwentowe warsztaty rękodzieła artystycznego

Poprzez prezentację przybliżymy uczestnikom zwyczaje adwentowe i świąteczne kultywowane na Krajnie: kozi czwartek, przysłowia i przesądy i typowe potrawy wigilijne. Przedstawimy historię Szopki Krakowskiej. Nauczymy się przygotowywać ozdoby świąteczne i witraże świąteczne. Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 15 osób w wieku 6

Zobacz więcej

Święci w mieście

Nawiązanie do budowli przedstawionych na kartkach – rozpoznanie, okoliczności powstania budowli. Definicja słowa patron, jaka jest jego rola, wymienienie najbardziej znanych patronów. Omówienie patronów złotowskich kościołów i odszukanie w muzeum ich wizerunków (św. Maria Panna, św. Stanisław Kostka, św. Piotr, św. Paweł, św. Roch). Wykonanie pracy plastycznej z zarysem kościoła

Zobacz więcej

Skąd w Złotowie Pomnik Piasta?

Są to zajęcia, na których zostanie poruszona geneza powstania jedynego w Polsce pomnika Piasta. Następnie dzieci udadzą się pod pomnik, aby złożyć kwiaty u stóp kamiennego wizerunku Piasta. Po powrocie wykonają jego papierową kopię. Zadanie: wykonanie z pudełek i kartonów dużej formy przestrzennej na podobieństwo pomnika Piasta. Warsztaty odbywają się

Zobacz więcej

Poznajemy pracę archeologa

Wyjaśnienie pojęcia archeologia, archeolog, prehistoria. Omówienie życia codziennego na podstawie eksponatów z działu archeologii. Własnoręczne mielenie ziarna przy użyciu żaren. Zadanie plastyczne: zilustrowanie zapisanych na kartkach zajęć pradawnych ludzi na wspólnym papierze. Praca z książeczką muzealną polegająca na wyklejaniu naczynia prehistorycznego z wyciętych kawałków. Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza

Zobacz więcej

Poznajemy historię Złotowa – zajęcia w terenie

Zdobywanie wiedzy o historii miasta i jego położeniu. Poznanie wielokulturowej i wieloreligijnej przeszłości Złotowa. Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą. Kontakt ze środowiskiem lokalnym w trakcie zbierania informacji. Umiejętności porozumiewania się z drugim człowiekiem i pracy w grupie. Kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności i dostrzeganie osiągnięć innych ludzi. Przestrzeganie przepisów ruchu

Zobacz więcej