Szkolnictwo Polskie na Ziemi Złotowskiej 1929 – 1939

Wykład muzealny z prezentacją multimedialną. 1 1929 roku pod egidą Związku Polaków w Niemczech zaczęły żywiołowo powstawać prywatne, katolickie, polskie szkoły. Spośród 37 szkół w Niemczech aż 23 były na ziemi złotowskiej. Warto pamiętać, że wszystkie inicjatywy zawdzięczali Polacy niezłomnemu proboszczowi z Zakrzewa, księdzu Domańskiemu. Przedstawimy genezę powstawania szkół polskich

Zobacz więcej

Strój Krajeński (lekcja muzealna lub warsztaty)

Strój krajniacki a strój krajeński – tradycja ludowa a tradycja wytworzona. Studium strojów na Krajnie na podstawie zbiorów etnograficznych Muzeum Ziemi Złotowskiej. Lekcje odbywają się w budynku i Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 30 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 5 zł za 1 godzinę.

Zobacz więcej

Szkoła polska na Ziemi Złotowskiej (1929-1939)

Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji powstałej w 2019 roku, w związku obchodem 90. rocznicy powstania szkół polskich na Złotowszczyźnie. Muzeum Ziemi Złotowskiej zrekonstruowało na III piętrze zabytkowego Spichlerza Złotowskiego salę lekcyjną, charakterem oddając klasę z lat przedwojennych XX w. Ekspozycja „Szkoła polska na Ziemi Złotowskiej (1929-1939)” na stałe gości pod jego

Zobacz więcej

Spacer Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie

Prezentacja multimedialna złotowską ścieżką edukacyjno-turystyczną. Spacer szlakiem działaczy i miejsc związanych ze Związkiem Polaków w Niemczech. Przewodnik przybliży historię powstania ZPwN i sylwetki jego działaczy. Pomnik patrona ks. Bolesława Domańskiego Dom Polski Dom rodziny Biniakowskich Muzeum Ziemi Złotowskiej Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Siedziba Gminnej Spółdzielni „Rolnik” Kościół Św. Rocha

Zobacz więcej

Ślady Przeszłości. Zaopiekuj się zabytkiem

Uczniowie opiekują się zabytkami. Program jest ciekawą formą realizacji ścieżki regionalnej – proponuje poznawanie historii regionu poprzez poszukiwanie i opiekę nad szeroko pojmowanymi śladami przeszłości z najbliższego otoczenia – budynkami, cmentarzami, przedmiotami kultury materialnej, wytworami kultury duchowej. W Muzeum Ziemi Złotowskiej znajdują się materiały na temat wielu miejscowości naszego powiatu

Zobacz więcej

„Śladem Piasta w Złotowie”

Cyfrowy pokaz zdjęć, które zrobiono na ulicach złotowskich w XX wieku, poprowadził Janusz Justyna. Tematem przewodnim był motyw piastowski w Złotowie – nazwy ulic, ronda, obiekty, firmy. Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 30 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 5

Zobacz więcej

Ksiądz Leon Pellowski

Ksiądz Leon Pellowski, Kaszub z Kościerzyny, proboszcz parafii WNMP w Złotowie, był postacią niezwykłą. Ksiądz Pellowski był gorącym patriotą. Nie zapominamy o jego zasługach dla naszego miasta. Pamięć o duszpasterzu trwa w Złotowie, czego materialnym śladem jest nadanie jego imienia jednej z ulic. Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego

Zobacz więcej

Obrzędy i zwyczaje wiosenne przed Wielkanocą

Triduum Paschalne jest najważniejszym momentem w roku liturgicznym chrześcijan. Polska tradycja ludowa narosła wokół rdzenia wiary czyni nasze obchody Wielkiej Nocy unikalnymi i godnymi poznania. Fascynujące jest to, jak harmonijnie w tym wiosennym święcie splotły się w nierozerwalną całość pamiątki dawnej – przedchrześcijańskiej obrzędowości związanej z kultem płodności, wiosny i

Zobacz więcej

O Krajnie.

Przypomnienie historii i geografii Krajny w kontekście wielokulturowości jako elementu budowy własnej tożsamości. Dziedzictwo kulturowe Krajny – materialne i duchowe. Elementy tworzące i kształtujące naszą kulturę (wspomnieć – gwara krajeńska) Budownictwo i wyposażenie wnętrza chaty krajeńskiej na przykładzie chałupy ze Starej Świętej (obecnie w Zagrodzie przy promenadzie złotowskiej) Sztuka ludowa.

Zobacz więcej

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…

Zajęcia prowadzone w Spichlerzu Złotowskim z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ramach cyklu lekcji regionalnych. Pogadanka z elementami wykładu, praca z tekstem literackim i źródłowym, metoda projektów, pokaz prezentacji Powstanie Wielkopolskie. Prezentacja jedynego eksponatu zbiorów Muzeum Ziemi Złotowskiej związanego z Powstaniem. Spacer na cmentarz złotowski, gdzie istnieje tablica upamiętniająca

Zobacz więcej

Motoryzacja w Złotowie

Lekcję muzealną w formie wykładu z prezentacją multimedialną. Tematem spotkania są pierwsze pojazdy i rozwój motoryzacji w Złotowie w XX wieku. Wyróżniona została postać ks. Leona Pellowskiego, Adolfa Behra oraz innych ciekawych Złotowian. Uczniowie poznają pierwsze szosy, auta, stacje benzynowe, autobusy, pościgi i wypadki. Dowiedzą się jak wyglądał rozwój motoryzacji

Zobacz więcej

Moja pasja – pszczelarstwo. Edukacja ekologiczna na przykładzie pszczelarstwa.

Celem jest ukazanie pasji i jej pozytywnej roli w życiu i uświadomienie uczniom co jest ekologicznego w produktach pszczelich. Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi: wyjaśnić dlaczego hobby i zainteresowania pomagają w życiu wyjaśnić pojęcie produkty pszczele podać nazwy tych produktów wymienić dziedziny, w których znalazły one zastosowanie, wykazać obecność tych

Zobacz więcej