Dwie legendy Kujana

Według ludowego bajarza z Zakrzewa Piotra Jaśka istnieją dwie legendy dotyczące proweniencji nazwy Kujan.   Pierwsza mówi, że nazwa pochodzi od średniowiecznego księcia zwanego Kujan, który mieszkał wraz z urodziwą małżonką na wyspie na środku jeziora Borówno. Gdzieś na drugim brzegu jeziora siedział w swoim gródku brat Kujana. Ów braciszek

Zobacz więcej

Dom w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 2a

W trakcie badań zabudowy zespołów miejskich w dawnym województwie koszalińskim w latach 1958-1960, zwrócona została uwaga na dom w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 2a, który swym ukształtowaniem i skalą wyodrębniał się wyraźnie od pozostałych obiektów. Jako też najlepszy i najciekawszy przykład dawnej zabudowy szczytowej miasta został uznany za zabytek

Zobacz więcej

Loterie w Złotowie

Dzięki życzliwości Państwa Jolanty i Tadeusza Małeckich jesteśmy w posiadaniu kredowej tablicy loterii złotowskiej z okresu międzywojennego. Erich Hoffmann w swoich kronikach w okresie niemieckim wiąże loterię z dwoma rodami – Seelertów, Kahnemannów oraz hotelem Lamberz. Ernest Seelert, prowadzący loterię w Złotowie, zastępca burmistrza, komendant i współzałożyciel straży pożarnej, przeniósł

Zobacz więcej

DOM RODZINY BINIAKOWSKICH

DOM RODZINY BINIAKOWSKICH (ul. Wojska Polskiego 17) – Roman Rożeński Rodzina Biniakowskich należała do elity polskich przedstawicieli Krajny. Przodkowie pochodzili z Nakła, gdzie byli właścicielami sporych posiadłości. Bartłomiej Biniakowski – pradziad Mateusza – piastował godność burmistrza Nakław okresie przedrozbiorowym w latach 1771 – 1772. Ojciec Mateusza Konstanty Biniakowski (1845 –

Zobacz więcej

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie – 102 rocznica

102 lata temu, 16 lutego 1919 roku, zakończyło się zwycięskie powstanie Wielkopolskie. Aby uczcić pamięć uczestników powstania związanychze Złotowem, 16 lutego 2021 roku, muzealnicy złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Emilii hrabiny Chłapowskiej. [o odsłonięciu tablicy przeczytasz TUTAJ] Hrabina ostatnie lata życia spędziła w budynku przy obecnej ul. Bolesława Krzywoustego 7,

Zobacz więcej

A gdy ponownie otwieraliśmy…

„Niemało wysiłku i pracy włożono w dzieło odbudowy zabytkowego domu przy ul. Wojska Polskiego w Złotowie…” – za Gazetą POMORSKĄ z 1966 roku. Na zdjęciu widać jakie kolejki złotowian ustawiały się, aby obejrzeć ekspozycję Muzeum Ziemi Złotowskiej tuż po jego otwarciu w nowej siedzibie. Po czterech miesiącach zamknięcia, nasze muzeum

Zobacz więcej

31 stycznia 1945 r. oddziały polskie wkroczyły do Złotowa

Rok 1945, koniec stycznia. Podążając z Bydgoszczy w kierunku Złotowa, oddziały 4 Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego przekroczyły przedwojenną granicę polsko-niemiecką, 29 stycznia i nazajutrz podeszły pod miasto. Po całonocnych walkach 31 stycznia rano oddziały polskie, a w ślad za nimi oddziały sowieckie wkroczyły do Złotowa.Nieliczni Niemcy pozostali w

Zobacz więcej

Złotowskie Powązki

Od wczesnych lat XVIII wieku istniał przy obecnej ul. Staszica cmentarz ewangelicki, o którym (tylko z opowieści) wiemy, że był bardzo piękny. Posiadał alejki, imponujące grobowce, zadrzewienia i krzewy. Z czasem powstał także w sąsiedztwie cmentarz katolicki. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku z cmentarza ewangelickiego wydzielono cmentarz wojenny.

Zobacz więcej

Elektryczne lampy w Złotowie od roku 1898

Latem 1898 roku powstało prywatne konsorcjum, mające zamiar wybudować zakład energetyczny Do niego należeli m.in.: późniejszy burmistrz Brandt, właściciel drogerii Erbe i jeden fachowiec. Wybudowali oni zakład przy Wilhelmstraße(obecnie ul. Obrońców Warszawy). 1 października 1898 roku zapaliły się pierwsze elektryczne lampy uliczne. Dotychczas używano nafty. W 1897 roku miasto wydało

Zobacz więcej

Makrama Jolanty Surmy

Może nie jesteśmy w stanie powiększyć swojego muzeum, ale wciąż staramy się powiększać naszą ekspozycję.Właśnie powstała przy schodach kompozycja makram autorstwa Jolanty Surmy! * W zbiorach muzeum posiadamy od grudnia ubiegłego roku dwie artystyczne kompozycje, bukiety kwiatóworaz kwietniki wiszące ze sznurka sizalowego; barwione, malowane pędzlem po skończeniu wyplatania. ` Urodzona

Zobacz więcej

PODGAJE – Elegia

„PODGAJE” – rzeźba odnosi się do zbrodni wojennej dokonanej przez żołnierzy Waffen – SS na 32 polskich jeńcach, których powiązano drutem i spalono w stodole w trakcie walk o Wał Pomorski w 1945 r. w miejscowości Podgaje, koło Złotowa. Ofiarami byli żołnierze 4. Kompani 3. Pułku Piechoty 1 Dywizji Piechoty

Zobacz więcej

Żelazna skrzynia z Kleszczyny

W skład muzealiów dawnej Rzeczypospolitej z naszego terenu wchodzi żelazna skrzynia pochodząca z Kleszczyny, ważąca 54 kilogramy. Skrzynia żelazna z XVIII wieku Ciężka, czworoboczna skrzynia, otwierana od góry wiekiem. Prawdziwe arcydzieło dawnego kunsztu kowalskiego wykonano z arkuszy grubej, masywnej blachy stalowej. Mechanizm zamka zamontowano od wewnętrznej strony wieka. Zamek ryglowy

Zobacz więcej